Telefonische bereikbaarheid Dr. Bart Roussard

Afspraken maken kan uitsluitend telefonisch, aub niet per mail!

Op Maandag, Donderdag en Vrijdag in de voormiddag, op  Woensdag en Donderdag in de namiddag, op Maandag, Dinsdag en Donderdag ’s avonds.  Wanneer U mij op deze momenten toch niet aan de lijn krijgt, betekent dat dat ik al te veel telefoons heb gehad en uit respect voor de cliënt die bij mij zit niet meer opneem waarvoor hopelijk uw begrip.

Betaling consulten

Gezien de elektronische vooruitgang worden vanaf 2020 geen betalingen meer per achteraf opgestuurde factuur aanvaard.  Dit geldt ook voor mensen onder bewindvoering.

U dient na afloop van het consult onmiddellijk af te rekenen en dit om de onnodige administratieve last te verminderen.  U kan contant betalen, met de kaart via bancontact, via de payconiq app, of via een instant-overschrijving ter plaatse.

Afspraken rond medische verslagen

Indien u een medisch verslag wenst voor uw ziekteverzekering kan dit enkel in de loop van de behandeling en tenminste nà twee consulten.  Telefonisch of per mail kunnen geen verslagen besteld worden!

Indien u een medisch verslag wenst voor uw huisarts, advocaat, enz. kan dit ook enkel in de loop van de behandeling en tenminste nà twee consulten.  Gelieve dit in het begin van de consultatie aan te geven, dan wordt dit tijdens het consult opgesteld.

Tenslotte worden medische verslagen rechtstreeks elektronisch naar een arts gestuurd (nooit naar een advocaat of syndicaat), u zorgt voor de juiste gegevens.

Verslagen worden owv. de GDPR wetgeving NIET per mail opgestuurd, enkel per post.   Hou er rekening mee dat dit een vertraging van minstens een week met zich meebrengt.  De huidige verwerkingssnelheid van verslagen met versturen inbegrepen bedraagt DRIE WEKEN

 

Afspraken rond afmelden van een gemaakte afspraak

Door tijdig af te melden helpt u mee dat mensen dringend gezien kunnen worden.  Wanneer u een afspraak niet of later dan 48 uur vóór de consultatie afmeldt*, wordt conform art.77 van de Code van de Geneeskundige plichtenleer een schadevergoeding aangerekend.

* een afspraak afmelden kan rechtstreeks, per mail of via het antwoordapparaat.

 

Tarieven Dr. Bart Roussard vanaf 1 januari 2023

Korte raadpleging max. 15 min: 67 € ( terugbetaling 44.76 € / 53.76 €)

Psychotherapiesessie max. 45 min: 100 € ( terugbetaling 66.70 € / 78.98 €)

Psychotherapiesessie -18 jarige met één van ouders max. 60 min: 133 € (terugbetaling 105.45. €/ 109.79€)

 

Tarieven Mevr. Anne Vandersmissen en Mevr. Laura Vanderspikken:

Een consultatie duurt 60 minuten en kost 70 euro.

Psychodiagnostische sessies worden berekend à rato van 80 euro per uur.

Voor verslagen en het afmelden van afspraken geldt hetzelfde als bij Dr. Bart Roussard.

 

Tarieven Dr. Janis Schaerlaeken

Afspraken gebeuren via e-mail of SMS
-Geef uw naam, voornaam, e-mailadres
-Reden: begeleiding, diagnostiek
-Uw beschikbaarheden
Vervolgens zal u een mail krijgen
Afspraken zijn mogelijk op woensdagen en vrijdagen op de praktijk, op donderdagen online

TARIEVEN
Een begeleidingsgesprek duurt 50-60 minuten en kost 70 euro. Er is gedeeltelijke terugbetaling (10
tot 14 euro per consult).
Een groepsgesprek met naasten (vanaf meer dan 2 personen) duurt 1u30 tot 2u en kost 105 tot 140
euro.
Een diagnostisch traject naar ASS houdt het volgende in:
-Intakegesprek van 1 tot 2 uur (80 euro/uur)
-U krijgt vervolgens een mail met thuis in te vullen documenten en online testen, al dan niet
met hulp van naasten; u stuurt deze per mail op samen met nog andere documenten in uw
beschikking (eerdere onderzoeken oa)
-Deze worden door Dr. Schaerlaeken bekeken voor het diagnostisch gesprek
-Er volgt een gesprek van 2 uur, gedeeltelijk in aanwezigheid van uw partner,
vertrouwenspersoon of een naaste die u het best kent (160 euro)
-Indien nodig volgen nog enkele gesprekken van 1 uur, om bijkomende psychologische
problemen beter in kaart te brengen (ADHD, trauma, depressie, dwangklachten, etc. ) (80
euro/uur).
-U krijgt al dan niet het advies om bijkomende tests te doen bij een (neuro)psycholoog, of een
qEEG bij vermoeden van ADHD (afspraak via Nathalie Cauwe, bespreking bij Dr. Roussard)
-Een medisch verslag wordt indien nodig opgemaakt waarin alle resultaten in een synthese
worden gebundeld en dat vervolgens gevalideerd kan worden door de psychiater ( Dr.
Roussard) (150 euro)
-Een eindbespreking na autismediagnostiek duurt 50-60 minuten en kost 70 euro.
-Betalingen gebeuren bij voorkeur cash, online instant overschrijving via uw bankapplicatie kan ook

Voor verslagen en het afmelden van afspraken geldt hetzelfde als bij Dr. Bart Roussard (afmelden ten
laatste 48 uur op voorhand, tenzij bij dringende medische noodzaak)