Neuropsychologie is een specifieke tak binnen de psychologie waarbij men via testonderzoek zicht tracht te krijgen op de gevolgen en impact van een hersenletsel (neurologische aandoening, CVA, trauma…) op het dagelijks leven.

Een neuropsychologisch onderzoek kan aangewezen zijn bij diverse klachten:

  • Vergeetachtigheid/geheugenproblemen
  • Aandachtsproblemen
  • Taalproblemen
  • Gedrags- of karakterveranderingen

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Gesprek met familielid/vertrouwenspersoon
  • Gesprek met de cliënt
  • Testonderzoek waarbij de verschillende cognitieve functies in kaart gebracht worden
  • Verslaglegging
  • Terugkoppeling van de resultaten aan de verwijzende arts/uzelf.

Een neuropsychologisch onderzoek duurt gemiddeld 2 tot 3uur.

Aan de hand van de resultaten bekijken we samen met patiënt en familie welke behandeling mogelijk is.