Wat is psychotherapie:

“Het op deskundige wijze doelbewust toepassen van klinische methoden en houdingen die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde psychologische principes, met als doel mensen bij te staan in het veranderen van hun gedrag, manier van denken, gevoelens en/of persoonskenmerken in de richting die door de betrokkenen wenselijk wordt geacht”.

Het is belangrijk dat we naast medicatie en medische diagnoses kunnen praten over een andere manier van problemen te bekijken en mensen blijven helpen zich bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen aan hun problemen.
Daarbij is het zeer belangrijk dat we vertrekken vanuit hoe de patiënt zelf een aantal ideeën heeft, en dat we door middel van begrip en inleving een goede samenwerkingsrelatie opbouwen.
Deze samenwerkingsrelatie kan tegelijk dienen om de sterke punten en de veranderingsmechanismen bij de patiënt te stimuleren om op deze manier nog beter de vooropgestelde doelen te behalen.