Wat is neurofeedback?

Onze hersenen staan nooit stil…  Ze zijn steeds actief, en deze hersenactiviteit doet alles wat we doen, denken, horen, zien, … goed verlopen.  Deze hersenactiviteit uit zich in verschillende soorten hersengolven die gemeten kunnen worden.

Als deze hersenactiviteit in evenwicht is, ervaren we geen klachten.  Echter, mensen met klachten zoals concentratieproblemen, hyperactiviteit, vermoeidheid, slaapstoornissen, hebben een ontregelde hersenactiviteit.  Als de hersenen bijv. te traag werken, zullen alledaagse handelingen veel energie kosten.

Met neurofeedback kan je leren deze hersenactiviteit te beïnvloeden, zodat deze terug meer in balans komt.  Neurofeedback is dus een methode om je hersenen te trainen zodat je beter kan functioneren.

 

Hoe werkt het?

Neurofeedback helpt je om de hersenen zo te trainen, dat de hersenactiviteit terug in evenwicht gebracht wordt.  Dit gebeurt door de golven die met een bepaalde klacht verband houden te onderdrukken, en de golven die net de klacht doen verminderen, te versterken.

Tijdens een neurofeedbacksessie zit je in een gemakkelijke stoel.  De behandelaar plakt enkele electroden (sensoren) op je hoofd, zodat de hersenactiviteit gemeten kan worden. Het enige dat je zelf moet doen, is zo ontspannen mogelijk zitten, je hoofd leegmaken, en je focussen op het computerspel, de film, animatie, … dat je te zien krijgt.

De behandelaar volgt de golven op zijn/haar scherm en begeleidt je.  Wanneer de juiste hersenactiviteit bereikt wordt, gaat je computerspel, film, animatie lopen (feedback).  M.a.w. je wordt beloond voor het getoonde gedrag van de hersenen.  Bij onjuiste hersenactiviteit zal bv de film stoppen.  Zo worden de hersenen geprikkeld om de gewenste hersenactiviteit te bereiken, en op die manier een vermindering van de klacht teweeg te brengen.

Alles “loopt” dus volledig op je hersengolven.  Er wordt niets toegevoegd aan de hersenen.
Neurofeedback gaat uit van het zelflerend en –helend vermogen van het brein en brengt veranderingen op gang in het algemene functioneren van de hersenen.  Een sessie duurt 30 minuten.

 

Resultaten?

Onderzoek heeft aangetoond dat er bij 80% van de gevallen een duidelijke verbetering van de AD(H)D symptomen optreedt.  Deze resultaten zijn vergelijkbaar met een behandeling met Rilatine, maar dan met een blijvend effect!  Als Rilatine wordt stopgezet, verdwijnen de positieve veranderingen, terwijl deze veranderingen na neurofeedbacktherapie behouden blijven.

Ook de slaapkwaliteit verbetert, doordat de hoeveelheid slaapspoeltjes (die onze slaap stabiliseren) toeneemt.  Men droomt meer en beter, waardoor de slaapkwaliteit verbetert !
Hiervoor zijn ten minste 20 sessies nodig a rato van 2 per week.  Gedurende de behandeling is er uiteraard een permanente evaluatie van het effect.

 

Contact opnemen?

Indien u interesse heeft, kan u contact opnemen met Dr. Bart Roussard. Als de diagnose van ADHD reeds door een arts gesteld werd, en in dit eerste contact de indicatie voor neurofeedback duidelijk is, kan neurofeedback opgestart worden.  Dit gebeurt door Mevr. Nathalie Cauwe onder supervisie van Dr. Bart Roussard.
Indien er sprake is van ernstige slaapstoornissen, kan ook dit bekeken worden als indicatie voor neurofeedback.

Als er nog geen diagnose gesteld werd en u een vermoeden heeft van ADHD, kan u contact opnemen met Dr. Bart Roussard om de diagnostiek verder te verdiepen, eventueel met ondersteuning van een QEEG.

We richten ons in eerste instantie op jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen.