Er wordt geen medisch advies via e-mail verstrekt. Maak hiervoor altijd een afspraak!

Neurodomus is een eerstelijns psychotherapiepraktijk voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. Wij bieden hulpverlening aan voor het brede scala van psychiatrische problemen zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen, slaapproblemen, ea.

De laatste jaren is er vanuit de praktijk een expertise opgebouwd rond ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen, zowel bij volwassenen als bij jongeren.

De begeleiding verloopt vanuit een systemisch-oplossingsgericht psychotherapeutisch kader met elementen vanuit de cognitieve gedragstherapie. Vanuit het recente paradigma “personalized medicine” zien we ook neuromodulatie als een belangrijke aanvulling bij deze aanpak. De opstart van een neurofeedbackprogramma voor ADHD en slaapstoornissen maakt de eerste fase uit van deze toegevoegde behandelmogelijkheden. In de nabije toekomst volgt er een rTMSbehandeling voor depressie.

De rode draad doorheen onze visie is dat mensen in staat zijn met facilitatie van de therapeut de beste oplossingen voor hun problemen zelf te bedenken. Neurofeedback sluit hierbij naadloos aan; als mensen directe feedback krijgen over hun gewenste oplossing, zal hun ( meestal negatieve) visie over zichzelf sneller veranderen en gaan ze sneller tot actie over.

Neurofysiologisch onderzoek

Een onderzoek waar hersengolven gemeten worden, nuttig voor diagnose en behandeling.

Meer info
Neuropsychologisch onderzoek

Via testonderzoek trachten we zicht te krijgen op de gevolgen en impact van een hersenletsel op het dagelijks leven.

Meer info
Neurofeedback

Neurofeedback helpt je om de hersenen zo te trainen, dat de hersenactiviteit terug in evenwicht gebracht wordt.

Meer info
Behandeling

Neurofeedback, Cogmed Werkgeheugen Training en Psychotherapie.

Meer info