Dokter Bart Roussard is psychiater- psychotherapeut. Na zijn medische opleiding, specialiseerde hij zich in de psychiatrie en de systeempsychotherapie. Hij volgde daarna opleidingen in de oplossingsgerichte psychotherapie en Ericksoniaanse Hypnotherapeutische technieken.  Hij is tevens lid van de sectie psychofysiologie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en volgde een opleiding neurofeedback bij Dr. W. Van den Bergh en een opleiding QEEG/ERP bij Prof. J. Kropotov en Dr. Robert Thatcher (Neuroguide). Recent volgde hij nog een 10 daagse opleiding bij Jay Gunkelman, één van de grondleggers van het QEEG.

Hij werkt in zijn privé-praktijk voornamelijk met jongeren (vanaf 14 jaar) en jongvolwassenen.  Daarnaast geeft hij workshops en inhousetrainingen met de vzw Invivio vooral in klinische settings.  Tevens is hij referentiepsychiater voor genderdysforie i.s.m. UGent voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en externe consultant voor het centrum Triangel (Borsbeek) voor volwassenen met ADD en ASS. Tenslotte werkt hij ook in het Maria Ziekenhuis Noord Limburg op de Paaz-afdeling.

Mw. Nathalie Cauwe is praktijkassistente.  Zij is van opleiding licentiaat vertaler-tolk en haalde een bijkomende bekwaming in de onderwijskunde.  Ze specialiseerde zich recent in de neurofeedback en in de kwalitatieve afname van QEEG’s en ERP’s.  Zij volgde eveneens de opleiding neurofeedback bij Dr. W. Van den Bergh. Ze werkt onder supervisie van Dr. Roussard.

Mw. Anne Vandersmissen studeerde af als klinisch psychologe in 2006 en specialiseerde verder in familiale bemiddeling en neuropsychologie.  Ze werkt als liaisonpsycholoog in een algemeen ziekenhuis waar ze ook verantwoordelijk is voor de geheugenkliniek.  Daarnaast doceert ze op regelmatige basis als gastprofessor.
Ze volgde de opleiding oplossingsgerichte systeempsychotherapie en is sinds 2015 gecertificeerd Cogmed Coach.
Ze werkt met psychotherapie bij (jong) volwassenen en ouderen in het kader van angst, depressieve klachten, relationele problemen enz.
U kan bij haar terecht voor neuropsychologisch onderzoek, intelligentie onderzoek en de Cogmed Werkgeheugen Training.

Anne is lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologen (VVNP) en van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 832111242)

Laura Vanderspikken studeerde af als  klinisch psychologe aan de KU Leuven en volgde nadien een opleiding in hypnotherapeutische technieken.  Zij volgt een vierjarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut.  U kan bij haar terecht voor intelligentie-onderzoek, en diagnostisch onderzoek met betrekking tot ADHD en Autisme.  Daarnaast begeleidt zij (jong) volwassenen met ADHD en Autisme.  Laura werkt verder in een multidisciplinair centrum te Mechelen waar zijn instaat voor de begeleiding van diezelfde doelgroep.  Zij beschouwt therapie als een samenwerking tussen cliënt en therapeut waarbij jouw hulpvraag en jouw verhaal centraal staan.

Laura is lid van de Belgische federatie van Psychologen (erkenningsnummer 882117102).

Dr. Janis Schaerlaeken is een therapeutisch werkende arts met ervaring in zowel het ambulante als klinische psychiatrische werkveld (PAAZ Catarina Ziekenhuis Eindhoven, RC GGZ Weert, Mondriaan Heerlen en Maastricht).  Ze studeerde naast familiale en seksuologische wetenschappen  (1999) ook theologie en religiestudies aan de K.U. Leuven (2012). In November 2019 voltooide ze de opleiding existentiële en spirituele levensbegeleiding bij AASPIR (Trosly-Breuil, FR). Ze begeleidt mensen  die autisme bij zichzelf vermoeden. Ze doet ook aan autismediagnostiek, steeds in relatie met de vaak ermee samenhangende opgelopen kwetsuren en kwetsbaarheden. Na de diagnose steunt ze mensen met autisme om zichzelf terug te vinden, her op te bouwen en een nieuw evenwicht te vinden dat rekening houdt met hun bijzonderheden, hun krachten en hun kwetsbaarheden binnen hun context. Ze begeleidt indien gewenst ook hun naasten zodat deze een beter inzicht krijgen in authentiek autistisch reageren en functioneren. Ze legt het accent op een respectvol begrip van de autistische constitutie van binnen uit en het zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden binnen de beperkingen.

Daarnaast begeleid ze mensen die nood hebben aan een heldere en warme blik op de eigen dwaalwegen, op zoek zijn naar zin en verdieping of ondersteuning willen bij geestelijke groei. Ook wie nood heeft aan beluisterd worden in het eigen unieke levensverhaal of behoefte heeft aan begeleiding doorheen worstelingen,  levenstransities of om een eigen pad te ontginnen kan bij haar terecht.

Ze werkt eclectisch en op maat (gesprek, leestips, levensstijladviezen, fytotherapie, ademhalingswerk, hartcoherentie, meditatietechnieken etc.). Ze werkt met jonge mensen vanaf 14 jaar en (jong)volwassenen. Een begeleiding via videoconferencing behoort tot de mogelijkheden. Het eerste gesprek dient bij voorkeur in real life te gebeuren.

Ze spreekt Nederlands, Frans, Engels.

 

>>> PRAKTISCH

AFSPRAKEN BIJ DR. SCHAERLAEKEN

 • Afspraken gebeuren bij voorkeur via mail of SMS
  • Geef uw naam, voornaam, telefoonnummer
  • Reden: begeleiding, groepsgesprek, diagnostisch consult, eindbespreking
  • Persoon die u desgevallend naar Dr. Schaerlaeken verwezen heeft
  • Uw beschikbaarheden
  • Voor begeleidingen (na de eerste afspraak die bij voorkeur in real life verloopt) duidelijk vermelden indien via videoconferencing gewenst
 • Vervolgens zal u een mail krijgen of een teruggebeld worden (indien gebeld worden voor u moeilijk ligt gelieve dit aan te duiden in uw bericht).
 • Afspraken zijn mogelijk op vrijdagen tussen 13u00 en 20u30

TARIEVEN

Een begeleidingsgesprek duurt 50-60 minuten en kost 60 euro.

Een groepsgesprek met naasten (vanaf meer dan 2 personen) duurt 1u20-30 en kost 90 euro.

Een diagnostisch consulttraject houdt het volgende in

 • U krijgt een mail met thuis in te vullen documenten, al dan niet met hulp van naasten
 • U stuurt deze per mail op samen met nog andere documenten in uw beschikking (eerdere onderzoeken oa)
 • Deze worden door Dr. Schaerlaeken bekeken voor het diagnostisch gesprek
 • Er volgt een gesprek van 1u30, gedeeltelijk in aanwezigheid van uw partner, vertrouwenspersoon of een naaste die u het best kent (120 euro)
 • Indien mogelijk wordt één ontwikkelingsanamnese afgenomen met iemand die u goed kende in de vroege kindertijd (60 euro/uur)
 • U krijgt al dan niet het advies om bijkomende tests te doen bij een (neuro)psycholoog
 • Een medisch verslag wordt opgemaakt waarin alle resultaten in een synthese worden gebundeld en dat vervolgens gevalideerd kan worden door de psychiater (bvb Dr. Roussard) (120 euro)

 

Een eindbespreking na autismediagnostiek duurt 50-60 minuten en kost 60 euro.

Voor verslagen en het afmelden van afspraken geldt hetzelfde als bij Dr. Bart Roussard.