Dokter Bart Roussard is psychiater- psychotherapeut. Na zijn medische opleiding, specialiseerde hij zich in de psychiatrie en de systeempsychotherapie. Hij volgde daarna opleidingen in de oplossingsgerichte psychotherapie en Ericksoniaanse Hypnotherapeutische technieken.  Hij is tevens lid van de sectie psychofysiologie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en volgde een opleiding neurofeedback bij Dr. W. Van den Bergh en een opleiding QEEG/ERP bij Prof. J. Kropotov en Dr. Robert Thatcher (Neuroguide). Recent volgde hij nog een 10 daagse opleiding bij Jay Gunkelman, één van de grondleggers van het QEEG.

Hij werkt in zijn privé-praktijk voornamelijk met jongeren (vanaf 14 jaar) en jongvolwassenen.  Daarnaast geeft hij workshops en inhousetrainingen met de vzw Invivio vooral in klinische settings.  Tevens is hij referentiepsychiater voor genderdysforie i.s.m. UGent voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en externe consultant voor het centrum Triangel (Borsbeek) voor volwassenen met ADD en ASS. Tenslotte werkt hij ook in het Maria Ziekenhuis Noord Limburg op de Paaz-afdeling.

Mw. Nathalie Cauwe is praktijkassistente.  Zij is van opleiding licentiaat vertaler-tolk en haalde een bijkomende bekwaming in de onderwijskunde.  Ze specialiseerde zich recent in de neurofeedback en in de kwalitatieve afname van QEEG’s en ERP’s.  Zij volgde eveneens de opleiding neurofeedback bij Dr. W. Van den Bergh. Ze werkt onder supervisie van Dr. Roussard.

Mw. Anne Vandersmissen studeerde af als klinisch psychologe in 2006 en specialiseerde verder in familiale bemiddeling en neuropsychologie.  Ze werkt als liaisonpsycholoog in een algemeen ziekenhuis waar ze ook verantwoordelijk is voor de geheugenkliniek.  Daarnaast doceert ze op regelmatige basis als gastprofessor.
Ze volgde de opleiding oplossingsgerichte systeempsychotherapie en is sinds 2015 gecertificeerd Cogmed Coach.
Ze werkt met psychotherapie bij (jong) volwassenen en ouderen in het kader van angst, depressieve klachten, relationele problemen enz.
U kan bij haar terecht voor neuropsychologisch onderzoek, intelligentie onderzoek en de Cogmed Werkgeheugen Training.

Anne is lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologen (VVNP) en van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 832111242)

Laura Vanderspikken studeerde af als  klinisch psychologe aan de KU Leuven en volgde nadien een opleiding in hypnotherapeutische technieken.  Zij volgt een vierjarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut.  U kan bij haar terecht voor intelligentie-onderzoek, en diagnostisch onderzoek met betrekking tot ADHD en Autisme.  Daarnaast begeleidt zij (jong) volwassenen met ADHD en Autisme.  Laura werkt verder in een multidisciplinair centrum te Mechelen waar zijn instaat voor de begeleiding van diezelfde doelgroep.  Zij beschouwt therapie als een samenwerking tussen cliënt en therapeut waarbij jouw hulpvraag en jouw verhaal centraal staan.

Laura is lid van de Belgische federatie van Psychologen (erkenningsnummer 882117102).

Cindy De Lathouwer heeft haar opleiding in de klinische psychologie gevolgd aan de universiteit Gent. Ze heeft ervaring in brede diagnostische onderzoeken, waaronder ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen. Binnen onze praktijk zal Cindy zich voornamelijk richten op diagnostiek van ASS en ADHD bij (jong)volwassenen. Daarnaast kunt u bij haar terecht voor intelligentieonderzoek en intelligentieonderzoek in het kader van terugbetaling van logopedie, waarbij ze non-verbale IQ-testen afneemt bij kinderen van 2 tot 8 jaar oud.

Cindy is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 962131058).

Naast haar werk als psycholoog heeft Cindy ook een educatieve bachelor behaald en geeft ze les in het secundair onderwijs.