Dokter Bart Roussard is psychiater- psychotherapeut. Na zijn medische opleiding, specialiseerde hij zich in de psychiatrie en de systeempsychotherapie. Hij volgde daarna opleidingen in de oplossingsgerichte psychotherapie en Ericksoniaanse Hypnotherapeutische technieken.  Hij is tevens lid van de sectie psychofysiologie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en volgde een opleiding neurofeedback bij Dr. W. Van den Bergh en een opleiding QEEG/ERP bij Prof. J. Kropotov en Dr. Robert Thatcher (Neuroguide). Recent volgde hij nog een 10 daagse opleiding bij Jay Gunkelman, één van de grondleggers van het QEEG.

Hij werkt in zijn privé-praktijk voornamelijk met jongeren (vanaf 14 jaar) en jongvolwassenen.  Daarnaast geeft hij workshops en inhousetrainingen met de vzw Invivio vooral in klinische settings.  Tevens is hij referentiepsychiater voor genderdysforie i.s.m. UGent voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en externe consultant voor het centrum Triangel (Borsbeek) voor volwassenen met ADD en ASS. Tenslotte werkt hij ook in het Maria Ziekenhuis Noord Limburg op de Paaz-afdeling.

Mw. Nathalie Cauwe is praktijkassistente.  Zij is van opleiding licentiaat vertaler-tolk en haalde een bijkomende bekwaming in de onderwijskunde.  Ze specialiseerde zich recent in de neurofeedback en in de kwalitatieve afname van QEEG’s en ERP’s.  Zij volgde eveneens de opleiding neurofeedback bij Dr. W. Van den Bergh. Ze werkt onder supervisie van Dr. Roussard.

Mw. Anne Vandersmissen studeerde af als klinisch psychologe in 2006 en specialiseerde verder in familiale bemiddeling en neuropsychologie.  Ze werkt als liaisonpsycholoog in een algemeen ziekenhuis waar ze ook verantwoordelijk is voor de geheugenkliniek.  Daarnaast doceert ze op regelmatige basis als gastprofessor.
Ze volgde de opleiding oplossingsgerichte systeempsychotherapie en is sinds 2015 gecertificeerd Cogmed Coach.
Ze werkt met psychotherapie bij (jong) volwassenen en ouderen in het kader van angst, depressieve klachten, relationele problemen enz.
U kan bij haar terecht voor neuropsychologisch onderzoek, intelligentie onderzoek en de Cogmed Werkgeheugen Training.

Anne is lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologen (VVNP) en van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 832111242)

Laura Vanderspikken studeerde af als  klinisch psychologe aan de KU Leuven en volgde nadien een opleiding in hypnotherapeutische technieken.  Zij volgt een vierjarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut.  U kan bij haar terecht voor intelligentie-onderzoek, en diagnostisch onderzoek met betrekking tot ADHD en Autisme.  Daarnaast begeleidt zij (jong) volwassenen met ADHD en Autisme.  Laura werkt verder in een multidisciplinair centrum te Mechelen waar zijn instaat voor de begeleiding van diezelfde doelgroep.  Zij beschouwt therapie als een samenwerking tussen cliënt en therapeut waarbij jouw hulpvraag en jouw verhaal centraal staan.

Laura is lid van de Belgische federatie van Psychologen (erkenningsnummer 882117102).

Dr. Janis Schaerlaeken is een therapeutisch werkende arts met ervaring in zowel het ambulante als klinische psychiatrische werkveld. Zij studeerde naast familiale en seksuologische wetenschappen (1999) ook theologie en religiestudies 2012) vanuit een interesse in ethiek, spiritualiteit, levensvragen in relatie tot kwetsbaarheid en trauma. In November 2019 voltooide zij de opleiding existentiële en spirituele levensbegeleiding bij AASPIR (Trosly-Breuil, FR). Daarnaast heeft zij zich middels lange zelfstudie de basisprincipes van de grote psychotherapeutische stromingen eigen gemaakt en put zij uit ervaringsdeskundigheid.

Zij begeleidt graag gevoelige, begaafde of andere atypische mensen die nood hebben aan een heldere en warme blik op de eigen dwaalwegen, op zoek zijn naar zin en verdieping of ondersteuning willen bij geestelijke groei. Ook wie nood heeft aan beluisterd worden in het eigen unieke levensverhaal, of behoefte heeft aan begeleiding doorheen worstelingen, levenstransities of om een eigen uniek pad te ontginnen kan bij haar terecht. Er is veel aandacht voor het ophelderen van persoonlijke waarden en grenzen, innerlijk één maken, het verstevigen van een moreel kompas en het leren volgen van het eigen innerlijk ‘weten’.

Mensen die autisme bij zichzelf vermoeden kunnen ook bij haar terecht voor begeleiding. Zij doet aan autismediagnostiek, met een specialisatie in autisme bij vrouwen. Na de diagnose steunt zij mensen met autisme om zichzelf terug te vinden, her op te bouwen en een nieuw evenwicht te vinden dat rekening houdt met hun bijzonderheden, hun krachten en hun kwetsbaarheden binnen hun context.

Zij begeleidt indien gewenst ook hun naasten zodat deze een beter inzicht krijgen in authentiek autistisch reageren en functioneren. Zij legt het accent op een respectvol begrip van de autistische constitutie van binnen uit en het zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden binnen de beperkingen.

Typerend zijn haar overzichtelijke blik vanuit een heel diverse achtergrond, een directe en nuchtere stijl die snel naar de kern gaat, en een evenwaardige opstelling.

Zij werkt eclectisch en op maat : gesprek, leestips, levensstijladviezen, plantenextracten en supplementen, ademhalingswerk, hartcoherentie, meditatietechnieken, klanktherapie, creatieve technieken, praktische adviezen en tips, huiswerk, psycho-educatie (ook van partner en familie).

Zij werkt met jonge mensen vanaf 16 jaar en volwassenen. Een begeleiding via videoconferencing behoort tot de mogelijkheden. Het eerste gesprek dient bij voorkeur in real life te gebeuren.