Nieuwe tarieven ( indexering)  vanaf 1 januari 2023 beschikbaar onder Praktische afspraken